Islam means peace – the Muslims in Poland/ Islam znaczy pokój – muzułmanie w Polsce

          Although not an ethnically homogeneous group, and not recognized by the Polish government as a national or ethnic minority group, Muslims are playing an increasingly large role in Polish life.  A full, circumspect review of minority groups in Poland, requires some awareness of recent demographic trends, and relatively new minority groups.

This slideshow requires JavaScript.

          Our interest in understanding the situation of Muslims in Poland led us to the base of Warsaw’s Muslim community, the mosque on Wiertnicza Street, and its spiritual leader Imam Nizar Charif.  “In this community, common prayer connects us all,” he emphasizes.  The mosque occupies a particular place as an institution that helps to connect and integrate Warsaw’s Muslim community, which is currently about 10 thousand.  It is made up of businessmen, students, immigrants from countries where Islam is the dominant religion, and refugees from Chechnya.  A second mosque has opened in Warsaw in Ochota to service the spiritual needs of the rapidly increasing Muslim population in Warsaw.  Outside of Warsaw, among the largest Muslim communities, are those made up of Polish Tatars.

          As more Muslims make Poland their temporary or permanent home, there is a growing need for public awareness about the religion and customs of the new arrivals.  A lack of awareness leads to confusion which can often result in conflicts and disputes.  “Today, Islam is expanding very rapidly, not just in Europe, but worldwide,” explains Charif, and “this creates some concerns for non-Muslims… there will always be some conflicts, as there will always be good and evil in the world.”  But clearly, there is a need to mitigate the conflict and evil where possible, especially given the Christian commandment to “love thy neighbor,” and the fact that the translation of Islam literally is “peace.”   The road to mutual understanding is long and difficult, but the discussion is too important to ignore.

          “Some people are deliberately hateful—and this holds true even for some Muslims, who interpret passages from the Koran to justify destructive behavior,” argues Nizar Charif.  According to Imam Charif, the media holds some responsibility for creating hostility towards Muslims. He divides the journalists who hold this responsibility into three groups: first, those who are simply uninformed or do not possess sufficient knowledge about Islam to comment on it, second, those who deliberately present Islam in the worst possible light, and last those who somewhat arbitrarily buy into and propagate a worldview that is hostile towards Islam, even though the may not hold such believes themselves. “The conversation about Islam is important, but true representations of Islam are so rare in the media, that it is better not to have emotional responses to them,” says Imam Charif.

          Generally, are Polish society and the Catholic Church in Poland tolerant of Muslims? “Yes, very much so,” responds Charif, adding that most people here have always been tolerant, and that there is a long history of Polish respect for minorities. “Poland has a history of friendlier relations to Muslims that some Western European countries, and when it comes to the Catholic Church, they are always open for dialog,” says the Imam. He cites the “Day of Islam” an initiative established by the Catholic Church, which takes place each year on January 26, as an example of this doalgue.  The program is unique globally in its ecumenicism.  The first such event took place in 2001, organized and authorized by the Polish Episcopate Conference, with the intention of promoting prayer for Muslims.

          The Muslim community based in Warsaw is very active in education, fostering interreligious dialogue and building awareness.   As regular guests in the Polish media they emphasize commonalities between Islam and Christianity and speak with respect about their Christian counterparts.  In contrast with the “clash of civilizations” narrative popular in thinking about Islam in Europe, the Muslim community in Warsaw has emphasized common roots, and promoted understanding of differences, to create a comfortable situation and mutual respect.

Text: Daniel Jezierski

Translation into English: David Liebers      

          W żadnym wypadku nie są grupą jednorodną pod względem narodowościowym, etnicznym czy językowym, ani też mniejszością uznaną przez polski rząd, jakkolwiek poruszając kwestię mniejszości i ich  obecnej sytuacji w Rzeczypospolitej, należy powiedzieć również o muzułmanach jako grupie religijnej, przede wszystkim ze względu na ich wyjątkowość w kraju zdominowanym przez katolicką większość oraz szybko rosnącą liczbę wyznawców Mahometa, tak tutaj, jak i w całej Europie.

          O sytuacji wyznawców islamu w Polsce i współczesnych dążeniach do dialogu pomiędzy wielkimi religiami świata mamy sposobność porozmawiać z imamem warszawskiej Gminy Muzułmańskiej, Nizarem Charifem, podczas naszej wizyty w meczecie przy ulicy Wiertniczej, jednej z kilku na terytorium Rzeczypospolitej. ,,Tym, co nas wszystkich tutaj łączy jest wspólna modlitwa’’, zauważa mój rozmówca, który przybliża nam centralną rolę meczetu w integracji lokalnego środowiska wyznawców Mahometa: ,,do gminy należy 30 rodzin, natomiast społeczność muzułmańska w stolicy liczy obecnie około 10 tysięcy osób; składają się na nią byli i obecni studenci, którzy przyjechali do Polski studiować, ponadto biznesmeni, imigranci z krajów, gdzie dominuje islam, a także uchodźcy z Czeczenii i innych państw. Obywatele Rzeczypospolitej należący do tutejszej gminy to przede wszystkim polscy Tatarzy oraz Polacy, którzy przeszli na islam, bardzo często powracający z Europy Zachodniej, gdzie zetknęli się z naukami Mahometa i zapragnęli je praktykować w swoim kraju’’. Aktualnie, na warszawskiej Ochocie powstaje kolejny meczet, co jest wynikiem potrzeb szybko rosnącej społeczności.

Wraz ze wzrastającą liczbą muzułmanów w krajach Europy powinna iść w parze rosnąca świadomość społeczna na temat religii i obyczajów nowych przybyszy, w przeciwnym razie niedoinformowanie stanie się przyczyną nieporozumień, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do konfliktów i zatargów. ,,Obecnie islam rozszerza się bardzo szybko nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, co wzbudza obawy tych, którzy nie są muzułmanami’’, wyjaśnia imam i zauważa, że ,,ten konflikt szybko się nie skończy (…), zawsze będzie zło i dobro na świecie’’. Z pewnością tak jest, jakkolwiek naszym zadaniem jest unikanie sporów wszelkimi możliwymi sposobami, bo przecież najważniejszym przykazaniem dla chrześcijanina jest miłość do bliźniego, islam w tłumaczeniu oznacza pokój, a w nauce obu religii pozbawienie życia drugiego człowieka jest grzechem. Z pewnością również droga do dialogu jest długa i trudna, czasem wydawać się może wprost niemożliwa, ale prawdziwa wiara w porozumienie jest w stanie je urzeczywistnić.

,,Niektórzy świadomie są nienawistni wobec innych, jak na przykład w stosunku do muzułmanów, a fragmenty Koranu są czasem źle interpretowane przez tych, którzy mają złe intencje’’, przekonuje imam Nizar Charif. Według jego opinii wszędzie, nie tylko w Polsce, rola mass mediów w podsycaniu wrogości wobec islamu jest istotna, a odpowiedzialni są za nią dziennikarze, których można podzielić na trzy grupy: zarówno tych, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat religii, ponadto świadomych, z premedytacją przedstawiających wyznawców nauk Mahometa w jak najgorszym świetle oraz tych, co są odgórnie zmuszani do propagowania określonej, narzuconej im wrogości wobec świata muzułmańskiego, często wbrew ich własnej opinii. ,,Do dialogu potrzebna jest ochota, a o prawdzie wciąż mówi się zbyt rzadko (…), ludzie nie powinni tak emocjonalnie podchodzić do wszystkich zasłyszanych informacji, bo często są one nierzetelne i niesprawdzone’’, stwierdza mój rozmówca.

Generalizując, czy społeczeństwo polskie i Kościół katolicki w Polsce są tolerancyjne wobec mieszkających w ich sąsiedztwie muzułmanów? ,,Tak, jak najbardziej’’, odpowiada imam, po czym dodaje: ,,większość ludzi tutaj zawsze była tolerancyjna, niezależnie od systemu politycznego Polacy potrafili szanować prawa mniejszości (…), Polska od dawna jest krajem przyjaznym dla muzułmanów, bardziej przyjaznym niż niektóre spośród państw Europy Zachodniej. Jeśli chodzi zaś o Kościół katolicki, to jest on z pewnością stale otwarty na dialog’’. Muzułmański duchowny wspomina o Dniu Islamu w Kościele katolickim przypadającym co roku na 26 stycznia – ustanowienie przez Kościół w Polsce Dnia Islamu jest inicjatywą pionierską w skali świata. Inicjatorem upowszechnienia Dnia jest powstała w czerwcu 1997 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, zaś decydentem Konferencja Episkopatu Polski. 21 października 2000 r. Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsza na świecie przyjęła do swojego kalendarium dzień 26 stycznia 2001 r., jako dzień modlitw poświęcony islamowi.

Mniejszość muzułmańska skupiona wokół warszawskiego meczetu jest bardzo aktywna na polu edukowania, rozwijania świadomości oraz budowania dialogu pomiędzy wyznawcami wielkich religii; w świątyni często mają miejsce prelekcje i odczyty, lekcje dla młodzieży szkolnej oraz wykłady dla studentów. Reprezentanci mniejszości religijnej są również stałymi gośćmi w polskich mediach, gdzie często podkreślają przenikanie i uzupełnianie się nawzajem wyznawanych wspólnie przez chrześcijan i muzułmanów wartości, pomimo różnic, o których zawsze wypowiadają się z szacunkiem. Może więc zamiast mówić o tak popularnym medialnie ostatnimi czasy ,,zderzeniu cywilizacji’’, powinniśmy częściej sięgać do wspólnych źródeł i korzeni, dostrzegać podobieństwa religii, gdyż w ten sposób łatwiej odnajdziemy drogę do porozumienia.

Advertisements

About voicesfrompoland

Just a student interested in Polish ethnic minority groups.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s